Để đối mặt với những thay đổi trong chính sách App Tracking Transparency Framework của Apple, Facebook đã áp dụng cơ chế Aggregated Event Measurement. Cơ chế mới này đưa ra giới hạn tối đa 8 conversion events cho mỗi tên miền trong cửa hàng online.

Các event này ban đầu được Facebook sắp xếp dựa trên những hoạt động chiến dịch quảng cáo gần đây nhất của cửa hàng bạn. Tuy vậy, bạn vẫn có thể sắp xếp thứ tự mới cho các event trong cửa hàng dựa theo hướng dẫn của ShopBase trong bài viết này.

Để có thể thay đổi thứ tự sắp xếp của 8 conversion events, bạn cần:
Quyền truy cập admin của tài khoản Facebook Business Manager
Quyền truy cập từ tài khoản Facebook Business Manager tới Facebook Pixel mà bạn muốn cài đặt events

Để sắp xếp thứ tự của 8 conversion events, bạn hãy thực hiện những bước sau:

Truy cập vào Events Manager.

Chọn Pixel cụ thể mà bạn muốn cài đặt event.

Bên dưới tab Aggregated Event Measurement, chọn Configure Web Events.Chọn tên miền mà bạn muốn cài đặt event.Nếu bạn chưa xác minh tên miền, bạn cần nhấn Verify domain. Xem thêm chi tiết hướng dẫn cách xác minh tên miền tại đây.

Nhấn Edit events bên dưới tên miền và nhấn Edit trong pop-up để tiếp tục.Chọn pixel hoặc custom conversion trong cột Pixel/Custom Conversion.

Chọn event bạn muốn cài đặt trong cột Event Name.

Các events chính bạn nên thêm vào Pixel:

ViewContent: Khi người dùng xem một trang (VD: trang sản phẩm)
AddToCart: Khi người dùng thêm một sản phẩm vào giỏ hàng
InitiateCheckout: Khi người dùng nhấn nút checkout
Purchase: Khi người dùng hoàn thành thanh toán và xem trang Thank you trong

Bật Value Optimization cho event nếu như bạn muốn tối ưu hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo iOS 14. Những event được bật Value Optimization nên là những event nằm ở vị trí ưu tiên cao.

Chọn số lượng value sets bạn muốn cài đặt trong cột Assigned Events. Bạn có thể đọc thêm về value sets tại đây.

Lặp lại các bước 7-10 cho toàn bộ các event bạn muốn cài đặt.

Kéo và thả để sắp xếp lại vị trí các event theo thứ tự ưu tiên bạn muốn. Những event ở vị trí cao hơn sẽ có mức độ ưu tiên cao hơn.

Lưu ý:

Bạn cần đặc biệt chú ý tới thứ tự sắp xếp ưu tiên các event của mình. Nếu một người mua thực hiện nhiều event (VD: người mua thực hiện event thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thanh toán trong cùng một session) thì Facebook sẽ chỉ báo cáo thông số của event có mức độ ưu tiên cao nhất. Điều này có thể dẫn đến việc số liệu của các event khác sẽ thấp hơn mức bạn mong đợi. Các event này vẫn xảy ra nhưng có thể sẽ không hiển thị trong báo cáo của Events Manager. Vì vậy, bạn nên chọn ưu tiên những event có giá trị nhất đối với doanh nghiệp của mình.

Nhấn Submit.

Lưu ý:

Nếu bạn thêm event mới và chúng không gây ảnh hưởng tới các quảng cáo đang chạy, thay đổi event này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Nếu bạn xóa các event đang được dùng cho quảng cáo đang chạy, những quảng cáo này sẽ bị dừng lại và không thể khởi động lại nữa.
Nếu bạn điều chỉnh các event (thay đổi thứ tự sắp xếp hoặc bật/tắt Value Optimization) đang được dùng cho quảng cáo đang chạy, các quảng cáo này sẽ tự động tạm dừng trong vòng 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, các conversion events không thể được tối ưu hay cập nhật trong các báo cáo của Facebook. Sau khoảng thời gian này, bạn cần truy cập vào Ads Manager để khởi động lại các quảng cáo này.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!