This article is also available in:
Nhấp vào mục Request products bên dưới tab Warehouse:Tại trang Request products:
Your email : email bạn đăng kí với ShopBase sẽ tự động hiển thị tại đây.
Product link: link Aliexpress của sản phẩm cần tìm kiếm.
Note: ghi chú cho sản phẩmNếu bạn cần yêu cầu tìm kiếm nhiều hơn 1 sản phẩm, hãy nhấp Add new ( Bạn có thể request 10 sản phẩm cùng lúc). Nhấp Confirm để hoàn thành danh sách sản phẩm cần tìm.

Sau đó, một thông báo về số link sản phẩm đang chờ xử lí sẽ hiển thị trên tab Request list và các link trùng lặp sẽ bị xóa.Bạn có thể theo dõi trạng thái của các sản phẩm bạn yêu cầu trong tab Request list:

In process: các request mới sẽ được cập nhập với một mã báo giá quotation id và mỗi request sẽ tạo một báo giá. Tuy nhiên, một quotation id có thể chứa nhiều item id tùy thuộc vào các request khác nhau.
Quote created: khi warehouse đã tìm thấy nhà cung cấp cho các sản phẩm bạn yêu cầu, bạn sẽ được báo giá trong vòng lâunhất là 3 ngày. Lúc này, bảnbáo giá sẽ được tạo.
Ordered: gồm các đơn hàng đã đặt hàng.
Paid: các đơn hàng đã được thanh toán.
No results: link sản phẩm không đúng hoặc những mặt hàng không tìm được nhà cung cấp.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!