Bài viết này cũng có sẵn trong:
Các đơn đặt hàng của CrossPanda sẽ được giao hàng bởi YunExpress - đối tác vận chuyển của chúng tôi tại Trung Quốc. Ngay sau khi đơn hàng được giao tới quốc gia của khách hàng, đại lý vận chuyển địa phương sẽ tiếp nhận quy trình và thay đổi mã số theo dõi theo mẫu của họ. Do đó, hướng dẫn này ở đây để giúp bạn tìm và kiểm tra thông tin về mã theo dõi last mile (mã theo dõi điểm cuối cùng giao hàng) của hãng vận chuyển địa phương.

Nội dung bài viết

A. Mã theo dõi last mile là gì?
B. Cách kiểm tra thông tin mã theo dõi

A. Mã theo dõi last mile là gì?

Chúng tôi hợp tác với YunExpress để vận chuyển hàng từ Trung Quốc. Khi các kiện hàng được chuyển tới điểm đến, đối tác của YunExpress - một đơn vị chuyển phát nhanh sẽ tiếp tục vận chuyển hàng. Mã theo dõi last mile là mã theo dõi do bên giao hàng cung cấp, giúp khách hàng có thêm thông tin về thời gian vận chuyển thực tế.

Thông thường, sau 1-2 ngày kể từ khi mã theo dõi từ YunExpress có sẵn trên ứng dụng (tracking 1), mã theo dõi last mile (tracking 2) sẽ được tạo nhưng mất khoảng 5-7 ngày để hiển thị trực tuyến trên trang web của hãng chuyển phát nhanh.

B. Cách kiểm tra thông tin mã theo dõi

Đi tới ứng dụng YunTrack, nhập mã theo dõi YunExpress bắt đầu bằng kí tự YT.

Sao chép thông tin trong mục Last mile delivery tracking number.


Tìm quốc gia đến trong danh sách này > Mở trang web của hãng chuyển phát nhanh địa phương.

Dán mã theo dõi trong mục Last mile delivery tracking number bạn vừa sao chép vào thanh tìm kiếm của trang web hãng chuyển phát nhanh địa phương để có thông tin về thời gian thực tế của đơn hàng và/hoặc vận chuyển.

Dán mã theo dõi last mile vào thanh tìm kiếm của trang web hãng chuyển phát nhanh địa phương...

để hiển thị thông tin về thời gian thực tế của đơn hàng và/hoặc vận chuyển.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!