Power Up Script là các script sử dụng code javascript, css có thể giúp bạn nhanh chóng tối ưu store. VD: thêm countdown và trang checkout, thêm testimonials vào trang checkout, thêm product review và trang xem sản phẩm.

Cách sử dụng Power Up Script

Cho trang sản phẩm, trang chủ (trừ trang Checkout)

Bạn lấy mã Power Up Script, copy nó lại (Ctr + C / Cmd + C)

Vào Admin > Online Store > Preferences (hoặc vào your-domain.onshopbase.com/admin/preferences)


Scroll xuống dưới phần "Additional scripts > Head" và paste phần script của bạn vào đó

Cho trang checkout

Bạn cần paste script vào Online Store > Themes > Customize > Checkout Page > Custom JavaScript codeDanh sách các Power Up Script

Danh sách tất cả Power Up Script được chuẩn bị bởi ShopBase có thể xem tại đây, ngoài ra bạn có thể xem một vài script tiêu biểu sau:

Thêm đánh giá sản phẩm (review) dưới tên sản phẩm và cuối của trang xem sản phẩm
Thêm đếm ngược và số lượng người đã mua sản phẩm vào trang Checkout
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!