Bài viết này cũng có sẵn trong:
Abandoned Checkout Email và SMS đóng vai trò quan trọng, ảnh hướng đến tỉ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) của cửa hàng trên ShopBase. Thêm coupon giảm giá, discount vào phần này sẽ giúp tăng khả năng thanh toán thành công và kích thích tâm lý mua hàng của người dùng.


Trong bài này
A. Cài đặt Abandoned Checkout Email và SMS
B. Tùy chỉnh thêm thông tin


A. Cài đặt Abandoned Checkout Email và SMS

Để thêm tính năng gửi email và SMS cho khách bỏ giỏ hàng, tham khảo Bài hướng dẫn cài đặt này.

Để tăng khả năng thanh toán thành công, các cửa hàng có thể gửi tối đa 3 email và 3 tin nhắn SMS đến mỗi lượt khách bỏ giỏ hàng trên ShopBase. Bạn có thể lựa chọn thêm mã giảm giá hay thông tin về chương trình khuyến mại của cửa hàng vào Email/SMS đầu tiên, thứ hai, hoặc email cuối cùng cho mỗi lượt khách bỏ giỏ hàng.B. Tùy chỉnh thêm thông tin
Thêm mã giảm giá vào Abandoned Checkout SMS

Cài đặt gửi tin nhắn cho khách bỏ giỏ hàng: Setting >> Checkout >> Abandoned checkouts >> Chọn tùy chỉnh theo ý bạn.Thay đổi tùy chỉnh thêm mã giảm giá vào SMS thứ nhất, thứ hai, hoặc thứ 3.Thêm mã giảm giá vào Abandoned Checkout Email

Từ trang ShopBase Admin >> Setting >> Notifications >> Abandoned Checkout - First email nếu bạn quyết định thêm mã giảm giá vào email đầu tiên. Tương tự, bạn có thể thêm vào email thứ hai hoặc thứ ba.Tùy chỉnh Tiêu đề email: Abandoned Checkout - First email >> Email subject. Bạn có thể bỏ qua bước này nếu không muốn thay đổi.Tùy chỉnh Email body để thêm thông tin mã giảm giá của cửa hàng. Tìm đến dòng bạn muốn thêm và nhập thêm thông tin bạn muốn vào vị trí đó.Cách 1: Sử dụng nút Editor
Cách này khá nhanh và tiện lợi, thích hợp khi bạn không phải nghĩ làm sao viết được code HTML.

Nhập text vào vị trí bạn muốn thêm

Click Save sau khi thay đổi và chọn Preview để check lại thông tin bạn vừa thêm.

Cách 2: Sử dụng nút HTML

Tìm đến dòng bạn muốn thêm và paste code HTML vào vị trí đó.Click Save sau khi thay đổi và chọn Preview để check lại thông tin bạn vừa thêm.

Hy vọng với bài hướng dẫn trên sẽ giúp làm tăng tỉ lệ chuyển đổi và giúp cửa hàng tăng doanh thu.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!