Bài viết này cũng có sẵn trong:
Theo mặc định, 2 widget của tính năng Countdown Tools sẽ hiện ngay bên dưới nút Add-to-cart.Để thay đổi vị trí hiển thị của những widget này, bạn cần vào Boost Convert dashboard >> Timer Countdown or Product Countdown >> Widget position >> Customize position.Một cửa sổ sẽ xuất hiện và bạn sẽ có thể lựa chọn vị trí bạn muốn widget hiển thị bằng cách bấm Choose widget position.Di chuyển con trỏ để lựa chọn vị trí phù hợp cho widget. Bấm Save sau khi đã hoàn thành.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!