This article is also available in:
PayPal là một cổng thanh toán rất phổ biến, có mặt ở hơn 200 quốc gia và hỗ trỡ 25 đơn vị tiền tệ khác nhau.Bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán toàn cầu theo các bước đơn giản dưới đây:

Đăng nhập vào tài khoản PayPal.
Lựa chọn Send money trong mục Tools.
Điền thông tin chi tiết về người nhận và số tiền bạn muốn gửi.
Tiền thanh toán sẽ được gửi đến tài khoản PayPal của người nhận.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!