Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài này:

Ưu đãi Upsell hoạt động như thế nào?
Cách tạo ưu đãi Upsell


Ưu đãi Add-to-cart Upsell hoạt động như thế nào?

Với ưu đãi Add-to-cart upsell, bạn có thể đề xuất phiên bản đắt hơn của một mặt hàng hoặc các sản phẩm có liên quan với sản phẩm đang có trong giỏ hàng. Các ưu đãi này sẽ hiện khi khách hàng nhấn nút Add-to-cart.

Lưu ý: Bạn không thể đề xuất tiếp cùng một sản phẩm với sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng.

Cách tạo ưu đãi Add-to-cart Upsell

Vào mục Upsell >> Add-to-cart Upsell >> Create Offer:


- Chọn loại: Pre-purchaseBước 1: Điền tên và thông điệp hiện trên ưu đãi

Tên ưu đãi: Giúp bạn quản lý các ưu đãi dễ dàng hơn. Bạn có thể nhập một cái tên mô tả ưu đãi của bạn hoặc để trống và chúng tôi sẽ tự động tạo tên cho bạn.
Thông điệp hiện trên ưu đãi: Đừng quên điền phần này vì nếu để trống, app sẽ không thể lưu ưu đãi. Hãy điền một thông điệp hấp dẫn và lôi cuốn để thu hút khách hàng của bạn.Bước 2: Chọn (các) sản phẩm mục tiêu để tạo ưu đãi upsell

Bạn có thể thêm ưu đãi upsell cho tất cả các sản phẩm trong store (All products), một vài sản phẩm cụ thể (Specific products) hoặc một vài bộ sưu tập cụ thể (Specific collections).Bước 3: Chọn sản phẩm bạn muốn upsell cho khách hàng của mình

Có tất cả 4 lựa chọn:
Một số sản phẩm cụ thể (Specific products)
Một số bộ sưu tập cụ thể (Specific collections)
Hàng mới về (New Arrivals): 4 mặt hàng mới nhất sẽ được chọn làm sản phẩm upsell
Hàng bán chạy (Best-sellers): 4 mặt hàng bán chạy nhất sẽ được chọn làm sản phẩm upsell

Đối với tùy chọn New arrivals và Best sellers, các sản phẩm upsell sẽ được cập nhật liên tục dựa trên dữ liệu của store.

Bạn có thể chọn upsell cùng một bộ sưu tập (collection) cho bộ sưu tập mục tiêu, tuy nhiên bạn sẽ không thể upsell cùng một sản phẩm cho sản phẩm mục tiêu.Xóa sản phẩm mục tiêu sau khi sản phẩm upsell đã được thêm vào giỏ hàng (Remove target product after an upsell product is added to cart): Nếu tùy chọn này được bật, nút CTA sẽ hiển thị là Replace (Thay thế).

Bước 4: Thêm giảm giá cho ưu đãi

Có hai dạng giảm giá: Theo phần trăm và theo giá trị cố định.Nhấp vào nút Submit offer sau khi bạn hoàn thành.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!