This article is also available in:
Thông điệp của các ưu đãi sẽ mặc định hiển thị bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bằng việc sử dụng tính năng Translate, bạn có thể chuyển những thông điệp này sang một ngôn ngữ khác.

Cách thực hiện rất đơn giản: truy cập vào tab Setting >> Translate.Xóa các cụm từ mặc định và điền lại cụm từ dưới ngôn ngữ của bạn:

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!