This article is also available in:
Bạn có thể quản lí private products (sản phẩm yêu cầu từ warehouse) trên trang Private products.Tại đây, các sản phẩm sẽ hiển thị từ mới nhất tới cũ nhất. Tối đa 20 sản phẩm hiện ở một trang và bạn có thể tìm kiếm các sản phẩm theo tên.

Nếu một private product chưa được import, nút Add to Import list sẽ hiển thị phía dưới thông tin sản phẩm. Bạn hãy nhấp nút này để thêm sản phẩm vào Import list. Sau đó, nhấp Edit on Import list để chỉnh sửa.

Chú ý rằng giá của mỗi sản phẩm trong Import list là giá bạn đã thanh toán từ lần mua trước đó.Với những private product đã được import, nhấp Edit on Import list để chỉnh sửa như thông thường.

Sau khi đã hoàn thành chỉnh sửa, nhấp Import to Store. Lúc này, nút Edit on Import list trên tab Private products sẽ được chuyển thành Add to Import list để bạn có thể thêm sản phẩm vào Import list một lần nữa.Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!