This article is also available in:
Để mua sản phẩm đã được báo giá từ wearhouse, bạn hãy vào mục Request list, chọn Quote created và nhấp vào sản phẩm cần xem.Sau đó, trang báo giá chi tiết cho sản phẩm sẽ hiện thị. Tại đây, bạn có thể chọn lựa số lượng cho từng mẫu bằng cách điều chỉnh Ordered Qty.
Mimimum Order Quantity: số lượng sản phẩm tối thiểu cần đặt.
Unit price: giá của một sản phẩm. Giá này sẽ thay đổi theo số lượng sản phẩm bạn đặt mua ( càng mua nhiều, giá sẽ càng giảm)
Subtotal: Tổng số tiền phải trả ( Giá thành một sản phẩm x Số lượng đặt hàng).Cuối cùng, nhấp Purchase để hoàn thành.Chú ý:
Đơn hàng của bạn cần đạt số lượng đặt hàng hoặc giá trị đơn hàng tối thiểu.
Sau khi xác nhận thanh toán, sản phẩm mới sẽ được tạo trên trang Private products.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!