Bài viết này cũng có sẵn trong:
Boost Upsell là một ứng dụng có thể hoạt động trên bất kỳ store nào thuộc nền tảng ShopBase.

Với các store được tạo sau ngày 4/2/2020, app Boost Upsell sẽ hiển thị ngay khi bạn bấm vào mục Apps.

Không cần các bước cài đặt rắc rối, bạn chỉ cần bật/tắt nút bên cạnh tên app để cho phép app Boost Upsell hoạt động trên store của bạn.Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng liên hệ support@shopbase.com. ShopBase luôn sẵn sàng giúp đỡ!
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!