Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tính năng Customer Journey (hành trình khách hàng) của Mailchimp giúp bạn xây dựng quy trình tiếp thị tự động, độc đáo cho các địa chỉ liên hệ của mình. Việc tạo bản đồ quy trình với nhiều điểm xuất phát, các nhánh và các thao tác cụ thể sẽ cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng của bạn. Bài viết này sẽ giúp bạn định cấu hình Customer Journeys một cách dễ dàng và hiệu quả sao cho phù hợp với nội dung hoặc thiết kế của cửa hàng.

Nội dung bài viết

A. Cập nhật nội dung email trong hành trình khách hàng
B. Khởi chạy các hành trình khách hàng

A. Cập nhật nội dung email trong hành trình khách hàng

Truy cập vào trang web của Mailchimp, đăng ký hoặc đăng nhập bằng tài khoản hiện có của bạn.

Trong trang quản trị Mailchimp, chọn Automations > Customer journeys. Trong mục Recent journeys, nhấp vào View My Journeys.


Tại đây bạn có thể xem danh sách tất cả các hành trình hiện có. Chọn View Journey ở phía bên phải của hành trình mà bạn muốn cập nhật nội dung.


Tại Trình tạo Customer Journey, bạn có thể xem tất cả các điểm bắt đầu, thao tác và quy tắc cụ thể mà bạn đặt ra dựa trên mục tiêu tiếp thị của mình.


Nhấp vào email bạn muốn cập nhật và kéo xuống để xem nội dung email. Sau đó, nhấp vào Edit Email Content.


Trong Trình tạo email, bạn có thể tùy chỉnh nội dung sao cho phù hợp với cửa hàng.

ShopBase hiện đang phát triển một tính năng mới để cung cấp cho bạn một số mẫu email cơ bản với nội dung được tạo sẵn. Sau đó, bạn có thể nhấp vào Template ở phía cuối trang và chọn một trong các mẫu email để bắt đầu tùy chỉnh email của bạn. Tính năng này sẽ sớm được ra mắt.

B. Khởi chạy các hành trình khách hàng

Truy cập vào trang web của Mailchimp, đăng ký hoặc đăng nhập bằng tài khoản hiện có của bạn.

Trong trang quản trị Mailchimp, chọn Automations > Customer journeys. Trong mục Recent journeys, nhấp vào View My Journeys.


Tại đây bạn có thể xem danh sách tất cả các hành trình hiện có. Chọn View Journey ở phía bên phải của hành trình bạn muốn bắt đầu khởi chạy.


Tại thanh phía trên cùng, chọn Turn on.Bài viết liên quan

Tổng quan về Mailchimp
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!