Bài viết này cũng có sẵn trong:
Balance là tài khoản tín dụng được dùng để thanh toán cho phí sử dụng gói PrintBase và là nơi nhận thanh toán cho các đơn hàng được xử lý qua PrintBase.

Bạn có thể xem thông tin tài khoản Balance bằng cách nhấp vào mục Balance ở góc dưới bên trái của admin dashboard.





Để tìm hiểu thêm về cách thiết lập tài khoản Balance, bạn có thể tham khảo thông tin trong bài: Những điều cần biết về ShopBase Balance
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!