Bài viết này cũng có sẵn trong:
Với các sản phẩm bán trên ShopBase, bạn hoàn toàn có thể ẩn chúng khỏi trang chủ, trang collection, các kết quả tìm kiếm cũng như ẩn khỏi phần mềm thu thập dữ liệu cho các công cụ tìm kiếm (Search Engine Bot Crawlers) và sitemap.

A. Hướng dẫn

Với các sản phẩm có sẵn trong cửa hàng

Đăng nhập vào trang quản lí cửa hàng >> Products >> chọn sửa sản phẩm muốn ẩn

Bên góc trái, chọn các khu vực bạn muốn ẩn sản phẩm đi. Sẽ có hai lựa chọn là các khu vực trên cửa hàng (homepage, collection pages, featured ....) và lựa chọn ở sitemap và các phần mềm tìm kiếm sản phẩm.Với các sản phẩm mới, được import bằng CSV

Tham khảo mục D của bài viết này để chỉnh sửa file CSV của bạn để cài đặt luôn tính năng ẩn sản phẩm ở bước import.

B. Cách kiểm tra

Ví dụ khi chọn ẩn ở các khu vực trên cửa hàng (homepage, collection pages, featured ....), bạn sẽ không tìm ra sản phẩm này khi tìm thử theo từ khóa:Cách duy nhất để vào được trang Product là sử dụng link sản phẩm https://domain.com/product/....

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!