Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi bạn kích hoạt cổng thanh toán Paypal Express Checkout, nút Checkout with Paypal sẽ xuất hiện trên đầu trang thanh toán như hình dưới đây:


Một số người bán không muốn trang thanh toán của họ có tới hai vị trí nhắc khách hàng thanh toán bằng PayPal vì điều này có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng, trong trường hợp này người bán có thể thêm các mã code để ẩn nút PayPal Express Checkout khỏi trang thanh toán bằng cách thực hiện theo hướng dẫn của bài viết này.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Stores > Preferences


Đi tới mục Additional scripts, dán đoạn mã code phía dưới vào tab Head.

<style>
    .dynamic-checkout {display: none}
</style>Nhấp vào Save để lưu.

Bài viết liên quan

Tổng quan về mục Preferences
Chặn hoặc cho phép một số quốc gia truy cập cửa hàng
Chặn lưu lượng truy cập từ phần mềm gián điệp vào cửa hàng
Thêm thông báo tùy chỉnh vào trang sản phẩm
Thêm Power Up Scripts để tối ưu hóa cửa hàng của bạn
Thêm Facebook Live Chat vào cửa hàng của bạn
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!